Becas del ministerio para Bachillerato.

publicado a la‎(s)‎ 2 sept 2014, 2:13 por Webmaster Consolación
Hem rebut la seguent informació:

Per tal que pugueu informar al vostre alumnat, us comuniquem que el dia
07/08/2014 es va publicar al BOE la convocatòria de beques i ajudes a
l?estudi de caràcter general per al curs acadèmic 2014/2015 per a alumnat
que curse estudis postobligatoris . El termini de presentació de
sol·licituds  finalitza el 30 de setembre. Aquells alumnes que esten en
llista d'espera per a obtindre plaça hauran de presentar igualment la
sol·licitud dins d'eixe termini, ja que no es tindrà en compte cap
sol·licitud presentada posteriorment.

La sol·licitud s'omplirà mitjançant el formulari accesible via telemàtica a
través de la seu electrònica del Ministeri de Educació, a la adreça
https://sede.educacion.gob.es, dins l'apartat "Trámites y Servicios" o en
www.mecd.gob.es, per a la qual cosa l'alumne haurà d'estar registrat a la
Seu Electrònica del Ministeri.

No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds omplides per via
telemàtica que no completen el procés de presentació establit, obtenint el
resguard de sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a
acreditar, en el cas que siga necessari, la presentació de la seua
sol·licitud en el termini i forma establits.

Salutacions
----------------------------------------------------------------------------


Buenos días,

Para que podáis informar a vuestro alumnado, os comunicamos que el día
07/08/2014 se publicó en el BOE la convocatoria de becas y ayudas al estudio
de carácter general para el curso académico 2014/2015 para el alumnado que
curse estudios postobligatorios . El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 30 de septiembre. Aquellos alumnos que estén en lista de espera
para obtener plaza deberán presentar igualmente la solicitud dentro de ese
plazo, ya que no se tendrá en cuenta ninguna solicitud presentada
posteriormente.

La solicitud se cumplimentará mediante el formulario accesible vía
telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, en
la dirección https://sede.educacion.gob.es, dentro del apartado ?Trámites y
Servicios? o en www.mecd.gob.es, para lo cual el alumno deberá estar
registrado en la Sede Electrónica del Ministerio.

No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía
telemática que no completen el proceso de presentación establecido,
obteniendo el resguardo de solicitud que deberá ser conservado por el
solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la
presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos.Comments