Corrección segundas listas provisionales ayudas libros de texto 2012/2013

publicado a la‎(s)‎ 31 oct 2012, 1:19 por Webmaster Consolación
Li informem que hui dia 30 d’octubre s’han de publicar les SEGONES LLISTES PROVISIONALS (Annex I: Relació de sol·licituds admeses i Annex II: Relació de sol·licituds a corregir o a esmenar errors), que arrepleguen les sol·licituds de les ajudes de llibres de text per al curs 2012/2013 que,havent sigut presentades dins del termini pels persones interessades, no havien sigut correctament gravades i carregades en l'aplicació de Conselleria.

El termini perquè els persones interessades presenten en el centre la seua sol·licitud de correcció o esmena d'errors és des del dia 31 d'octubre fins al pròxim dia 14 de novembre.

Per esta raó, la resolució de concessió de les ajudes i la seua publicació es realitzarà a finals del mes de novembre, a fi d'incloure a l'alumnat de la primera i d’esta segona llista provisional.

les segones llistes provisionals es troben exposats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació:

http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp(valencià /

valenciano)

 

------------------------------------------------------------------------

 

Le informamos que hoy día 30 de octubre deben publicarse las SEGUNDAS LISTAS PROVI-SIONALES (Anexo I: Relación de solicitudes admitidas y Anexo II: Relación de solicitudes a corregir o a subsanar errores), que recogen las solicitudes de ayudas de libros de texto para el curso 2012/2013 que, habiendo sido presentadas dentro del plazo por las personas interesadas, no habían sido correctamente grabadas y cargadas en la aplicación de Consellería.

El plazo para que las personas interesadas presenten en el centro su solicitud de corrección o subsanación de errores es desde el día 31 de octubre hasta el próximo día 14 de noviembre.

Por esta razón, la resolución de concesión de las ayudas y su publicación se realizará a finales del mes de noviembre, al objeto de incluir al alumnado de la primera y esta segunda lista provisional.

Tanto las segundas listas provisionales como el Manual de procedimiento para la tramitación de las subsanaciones (Ver la novedad indicada) se encuentran expuestas en la página web de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo : http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp (castellà/castellano)

Comments